Szkoła sukcesu

Konkurs z przedsiębiorczości

Opublikowano: 24 Lut 2014

Ogłaszamy kolejny konkurs z przedsiębiorczości dla uczniów!

ZAPRASZAMY!

KONKURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zadanie polega na podaniu inwestycji, która w roku 2013 przyniosła największą stopę zysku (zwrotu).

Pod uwagę można wziąć:
• akcje dowolnej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ok. 450 spółek),
• dowolny fundusz inwestycyjny ( w roku 2013 do dyspozycji było ich ponad 370),
• dowolną walutę notowaną przez NBP,
• złoto,
• lokatę bankową i inne formy inwestowania (oszczędzania).

Uwaga:
• inwestycja musiała być rozpoczętą i zakończona w roku 2013,
• należy podać datę i wartość „zakupu” oraz datę i wartość sprzedaży,
• należy podać źródło tych danych,
• należy obliczyć i podać stopę zwrotu z inwestycji,
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której stopa zwrotu będzie największa.

W przypadku takiej samej stopy zwrotu pod uwagę będzie brana forma i sposób przesłanej odpowiedzi

Szczegółowe zasady dostępne są na platformie.

ekonomia_2

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
.