Szkoła sukcesu

List Głównego Koordynatora Projektu

Opublikowano: 30 maja 2014

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się końcem prac projektowych pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział w projekcie pt. „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów
w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”.

Współpraca z Państwem  w ramach Projektu była dla nas wszystkich nowym, bardzo interesującym doświadczeniem. Dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu mogliśmy stworzyć innowacyjny program nauczania łączący kompetencje kluczowe jakimi są języki obce (angielski i niemiecki), przedsiębiorczość i ICT.  Dziękuję Państwu za otwartość na nowe pomysły, pracowitość i aktywne uczestniczenie w naszym wspólnym projekcie.

Mam nadzieję, że będą Państwo wykorzystywać doświadczenie zdobyte w ramach pracy
w Projekcie i staniecie się jego ambasadorami popularyzującymi  zintegrowane nauczanie  umiejętności w sposób interesujący i nowatorski.

W trakcie czterech lat trwania projektu mogliśmy liczyć na Państwa profesjonalne podejście do pracy dzięki czemu z ogromną satysfakcją i zadowoleniem patrzymy na finalny efekt naszego projektu jakim jest program.

Dziękuję raz jeszcze za naprawdę owocną, profesjonalną i co bardzo ważne, miłą współpracę.

Życzę Państwu w imieniu własnym i całego Zespołu projektowego wielu sukcesów w  pracy oraz wiele radości w każdej dziedzinie życia.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Dorota Kaniak-Szymkiewicz

Koordynator Główny Projektu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
.