Szkoła sukcesu

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne dla szkół i nauczycieli:

 

 1. Deklaracja zgłoszeniowa Szkoły
 2. Regulamin rekrutacji i organizacji zajęć
 3. Formularz: Lista uczniów biorących udział w projekcie PDF
 4. Formularz: Lista uczniów biorących udział w projekcie DOC
 5. Umowa współpracy ze Szkołą
 6. dokumenty_do_pobrania_uczen
 7. Dokumenty rekrutacyjne - nauczyciel języka obcego
 8. Dokumenty rekrutacyjne - nauczyciel przedsiębiorczości

 

Prezentacja projektu i programu

Pobierz prezentację >>>

Dokumenty ze szkolenia metodycznego 11.09.2010 - 12.09.2010:

 1. Szkoła Sukcesu - projekt
 2. Szkoła Sukcesu - program
 3. List do rodziców / opiekunów uczniów chcących wziąć udział w projekcie

Regulaminy i dokumenty obozowe:

Dokumenty na I obóz:

 1. Karta Kwalifikacyjna- I obóz
 2. Regulamin - I obóz
 3. Powrót- pismo I obóz

Dokumenty na II obóz:

 1. Karta Kwalifikacyjna- II obóz
 2. Regulamin - II obóz
 3. Powrót- pismo II obóz
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
.