Szkoła sukcesu

Kontakt

Główne biuro projektu „Szkoła sukcesu”

English Unlimited Sp. z. o. o.

ul. Armii Krajowej 73

81-844 Sopot

tel+48 58 5555 700

fax +48 58 746 39 33

mail:  info@szkola-sukcesu.eu

-

woj. kujawsko - pomorskie

Regionalne biuro projektu "Szkoła sukcesu"

ul. Chodkiewicza 17

85-065 Bydgoszcz

koordynator - Marta Jakubowska

tel. + 48 517 728 296

mail: m.jakubowska@szkola-sukcesu.eu

-

woj. pomorskie

Regionalne biuro projektu "Szkoła sukcesu"

English Unlimited Sp. z. o. o.

ul. Armii Krajowej 73

81-844 Sopot

koordynator - Bartosz Czerwiński

tel/fax. +48 58 5555 700

tel. + 48 508 057 092

mail:  b.czerwinski@szkola-sukcesu.eu

-

woj. wielkopolskie

Regionalne biuro projektu "Szkoła sukcesu"

ul. Królewny Śnieżki 20

60-195 Poznań

Koordynator – Jerzy Kozak

Tel. 517 724 647

Mail: j.kozak@szkola-sukcesu.eu

 

-

woj. zachodniopomorskie

Regionalne biuro projektu "Szkoła sukcesu"

English Unlimited Sp. z o. o.

Ul. Piłsudskiego 23/8

70-463 Szczecin

koordynator - Sylwia  Zawadzka

tel. + 48 517 724 632

mail: s.zawadzka@szkola-sukcesu.eu

-

Platforma edukacyjna

mail: pomoc@szkola-sukcesu.eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
.