Szkoła sukcesu

Korzyści

Korzyści dla systemu edukacji:

 1. Powstanie innowacyjnego programu edukacyjnego przyczyniającego się do podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia oraz wyposażenia przyszłych absolwentów szkoły w kompetencje poszukiwane na rynku pracy.
 2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o komponent dotyczący kluczowych kompetencji w zakresie ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), biznesowego języka angielskiego lub niemieckiego i przedsiębiorczości (materiał wnoszący wartość dodaną do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w stosunku do obowiązujących ścieżek edukacyjnych).
 3. Upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania.
 4. Poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych.

Korzyści dla szkoły:

 1. Zwiększenie szansy na osiągnięcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie maturalnym z języka obcego.
 2. Poprawa jakości pracy szkoły poprzez upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania.
 3. Poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych.
 4. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 5. Wzrost prestiżu szkoły dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli i zwiększeniu efektywności kształcenia.
 6. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o komponent dotyczący kluczowych kompetencji w zakresie ITC (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), biznesowego języka angielskiego lub niemieckiego i przedsiębiorczości (materiał wnoszący wartość dodaną do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w stosunku do obowiązujących ścieżek edukacyjnych).
 7. Udostępnienie innowacyjnego programu edukacyjnego przyczyniającego się do podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia i wyposażenia przyszłych absolwentów szkoły w kompetencje poszukiwane na rynku pracy.
 8. Możliwość promowania szkoły na poziomie regionalnym poprzez prezentacje w kampanii informacyjno-promocyjnej - umieszczanie informacji na ich temat w publikacjach oraz na stronie WWW dotyczącej projektu.

Korzyści dla uczniów:

 1. Wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych.
 2. Zdobycie umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu).
 3. Zwiększenia aktywności edukacyjnej uczestników, ich pozytywnego nastawienia do samokształcenia oraz wykorzystywania w tym celu nowoczesnych metod uczenia się z wykorzystaniem ICT.
 4. Możliwość wykorzystania nabytych i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce i życiu codziennym.
 5. Udział w atrakcyjnych zajęciach szkolnych, w tym w nauce języka niemieckiego lub angielskiego i przedsiębiorczości.
 6. Poprawa wyników nauki i umiejętności w zakresie projektowania i prezentacji projektów.
 7. Nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych regionów.

Korzyści dla nauczycieli:

 1. Przeszkolenie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wykorzystywania w kształceniu metody projektów oraz e-learningu.
 2. Dostęp do opracowanych na potrzeby realizacji Projektu materiałów edukacyjnych znajdujących się na internetowej platformie e-learningowej  wartościowych i atrakcyjnych treści kształcenia rozwijających kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych ICT w pracy z uczniami.
 3. Możliwość wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów na forum nauczycieli biorących udział w Projekcie.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
.