Szkoła sukcesu

Organizator

Szkoła English Unlimited (www.eu.com.pl) została założona na przełomie 1989 i 1990 roku przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego, których wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych i krajowych instytucjach edukacyjnych, zaowocowało stworzeniem nowoczesnej, profesjonalnej szkoły języków obcych, działającej zgodnie z najlepszymi światowymi wzorami.

Obecnie English Unlimited jest dynamicznie rozwijającą się firmą edukacyjną, w skład której wchodzi

Szkoła Języków Obcych
• Dział europejskich projektów językowych
• Dział szkoleń dla firm
• Studium Tłumaczy
• Kolonie / obozy językowe / kursy letnie
• Kursy zagraniczne

Centrum Egzaminacyjne – autoryzowane centrum egzaminacyjne Cambridge ESOL

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (anglistyka, germanistyka)

Księgarnie Językowe

Szkoła Języków Obcych
Angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski, szwedzki, polski dla obcokrajowców

Nasz system nauczania odpowiada najnowocześniejszym standardom europejskim. Poziomy nauczania zgodne są z Europejskimi Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Nowoczesny, kompleksowy program nauczania obejmuje wszystkie etapy nauki języków obcych od najbardziej podstawowego poziomu do pełnej biegłości.

Wszyscy słuchacze otrzymują precyzyjny opis celów i poziomu znajomości języka, który reprezentują. Główny nacisk kładziemy na umiejętność naturalnego posługiwania się językiem obcym, konwersację oraz rozumienie ze słuchu.

Nasza kadra nauczycielska z powodzeniem stosuje świetnie sprawdzające się podejście eklektyczne – łączące elementy różnych technik i metod w zależności od szkolonych umiejętności, a także wieku, możliwości i potrzeb słuchaczy.

Centrum Egzaminacyjne
English Unlimited ma wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminów Cambridge ESOL, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS oraz egzaminów LCCI, jak również do egzaminów Instytutu Goethego, SD1, SD2, ZD, Goethe Zertificat B2, Goethe Zertificat c1, ZOP.

English Unlimited jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Cambridge ESOL (www.esol.com.pl) oraz LCCI, BEC (Business English Certificate).

Dział Europejskich Projektów Językowych
Szkoła English Unlimited jest zaangażowana w wiele ciekawych i projektów językowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Ważne projekty zrealizowane przez English Unlimited:

  • Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków obcych
  • Język angielski atutem na regionalnym rynku pracy
  • Język angielski m.in. dla pracowników ładu publicznego w Trójmieście
  • Otwarta na Europę – nauka języka niemieckiego i angielskiego przydatnego w obsłudze klienta i turysty obcojęzycznego. Projekt był skierowany do osób w wieku 45+.
  • Signs in the City
    Głównym celem projektu było promowanie języków oraz miast wszystkich krajów w nim uczestniczących (Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Malta). Rezultatem projektu jest książka o Gdańsku, CD oraz strona internetowa www.signsinthecity.net.
  • Beyond Signs in the City – kontynuacja poprzedniego projektu. Ma ona na celu promocję języków przez ich wizualną reprezentację (alfabet i znaki, które pojawiają się w mieście)
  • Odkrywanie świata na nowo społeczna i edukacyjna aktywizacja osób 55+ poprzez uczenie języków i TIK (projekt partnerski Grundtviga)

European Language Label
English Unlimited została dwukrotnie wyróżniona tym prestiżowym znakiem jakości przyznawanym przez Komisję Europejską.

Dział szkoleń dla firm
English Unlimited oferuje nauczanie języka specjalistycznego dla firm, instytucji i urzędów publicznych.

Program kursu planowany jest pod kątem każdego klienta, na podstawie szczegółowej analizy jego potrzeb i celów, oraz po przeprowadzeniu pisemnych i ustnych testów określający poziom zaawansowania.

Zajęcia są dostosowane do potrzeb naszych klientów.
Oferujemy:
• Kursy językowe rozwijające umiejętności porozumiewania się, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień biznesu.
• Kursy specjalistyczne dostosowane do specyfiki poszczególnych zawodów (np. bankowość, finanse, medycyna, prawo).
• Przygotowanie do egzaminów LCCI i BEC (Business English Certificate).
• Audyt językowy (dotyczący oceny kompetencji językowych i wymagań).
• Tłumaczenia.

Studium Tłumaczy
Studium prowadzi całoroczne kursy dla osób biegle posługujących się językiem polskim i angielskim, które chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie translatoryki.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gdańsku
(anglistyka, germanistyka)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych to uczelnia o uprawnieniach szkoły publicznej, powołana przez English Unlimited 1 października 2002 roku.

Naukowo-dydaktyczną opiekę nad placówką sprawuje Uniwersytet Gdański. Polega ona przede wszystkim na pomocy merytorycznej w układaniu zajęć i doborze kadry nauczającej. Ostatni semestr słuchacze kończą jako pełnoprawni studenci Uniwersytetu Gdańskiego i otrzymują dyplom licencjata Uniwersytetu. (www.kolegium.eu.com.pl)

Kolonie, obozy językowe, kursy letnie w kraju i za granicą
Nasz program edukacyjny obejmuje nie tylko rok szkolny, ale również wakacje letnie.

Oferujemy:
• Obozy językowe dla dzieci i młodzieży.
• Kursy językowe za granicą.
• Intensywne kursy letnie (angielski, niemiecki).
• Język polski dla obcokrajowców.

Księgarnie językowe
Księgarnie English Unlimited oferują szeroki wybór materiałów do nauki języków obcych czołowych wydawnictw polskich i zagranicznych.

Organizujemy również wystawy i promocję poszczególnych wydawnictw. Wystawom towarzyszą seminaria metodyczne dla nauczycieli.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
.